IBZ Slot Gimborn - IPA's Kursusinstitution i Tyskland!

 

Engelsksprogede kurser i 2019 og 2020:

Dato

Kurser i 2020: Tilmelding
30. mar. - 3. apr.

Terrorism – A Threat to Freedom and Security

Aflyst grundet Covid-19

Klik her!
27. apr - 1. maj

Street Gangs to Organised Crime

Aflyst grundet Covid-19

Klik her!
11-15. maj

Cyber Crime and Digital Investigations

Udsat til september grundet Covid-19

Klik her!
3-6. juni RedMan and Sabre Defense – Tools for Police Offcers in a Hostile Environment Klik her!
29. juni - 3. juli Police Street Survival Training Klik her!
24-28. aug. Firearm Tactics Klik her!
31. aug - 4. sept Combatting Terrorism and violent extremism Klik her!
14-18. sept. English Now! English for Advanced Learners  Klik her!
14-18. sept. Cyber Crime and Digital Investigation Klik her!
28. sept - 2. okt.

Virtual Reality Training for Emergency Services – Understanding the technology, the benefts and current/future applications – (Young Police Officer Seminar)

Klik her!
12-16. okt. ASP Instructor Course Klik her!
23-27. nov. Disaster and Crisis Management – the Challenge of Dealing with Disasters Klik her!

Se hele 2020 kursusprogram her!

 

Følg med her eller direkte på IBZ Gimborns Facebook side

 

 

Generelt om kurser på Gimborn:

Kurser på Gimborn bliver gennemført i et professionelt miljø, med kompetente lærerkræfter og kursusledere. Både politifaglige og andre faggrupper underviser på Gimborns kurser. 
 
Du får et kursusophold hvor der inddrages internationale erfaringer og praksis, ligesom du får kontakter i udlandet, både formelle og uformelle, som erfaringer i praksis har vist kan være meget nyttige i det daglige arbejde i politiet og anklagemyndigheden. 
 
Indkvartering og forplejning er af god kvalitet – ikke mindst set i forhold til prisen. 
 
Vær ikke bange for sprogbarrierer. Det fremgår af kursusbeskrivelsen hvilke sprog det enkelte kursus afvikles på. Er der 8 eller flere kursusdeltagere der har behov, leverer Gimborn tolkning til engelsk, i tilfælde af at kurset ikke er planlagt på dette sprog. 

Adresse: Informations & Bildungszentrum Schloss Gimborn e.V. - Schlossstraße 10, D-51709 Marienheide

 

Procedure og tilskudsregler for kursusdeltagelse på Gimborn:

Tilmeldingsprocedure
Ønsker du at deltage på et kursus på Gimborn, læs da først kursusoversigten på Gimborns hjemmeside. Det kan forekomme der er yderligere information at hente på Gimborns Facebookside
 

1. Tilmeld dig på hjemmesiden (følg evt. tilmeldingslink øverst på denne side)

2. Orienter Formanden for den Internationale Kommission per e-mail:  

 
Kursusgebyr og øvrige udgifter skal du som udgangspunkt selv lægge ud.  
Når du kommer hjem, sendes opgørelse og bilag til hovedkassereren, som herefter refunderer til dig efter de til enhver tid gældende refusionsregler- og takster. 
 
Tilskudsregler
IPA sektion Danmark refunderer 100% af kususafgiften for medlemmer, der deltager i et kursus/seminar på Gimborn.

  • Dette gælder dog kun kurser der udbydes til almindelig takst - p.t. op til 300 EUR (2019 priser). Deltagere i dyrere kurser skal selv søge om tilskud fra lokalforening og/eller kreds.

Evt. ledsager betaler selv for selve opholdet.

Øvrige udgifter, herunder typisk transportudgifter, dækkes ikke af IPA sektion Danmark.
Du bør søge hhv. hos din IPA kreds og/eller din IPA lokalforening om tilskud til både den resterende del af kursusafgiften samt transportudgifter – på forhånd.
 
Adskillige politikredse er villige til at stille transport og tjenestefrihed, til rådighed for deltagere i fagligt, relevante kurser. Så undersøg også dette via din nærmeste leder inden du tilmelder dig.
 
Links:
Link til Schloss Gimborns officielle hjemmeside – 6 sprog: 

www.ibz-gimborn.de

Her findes tilmeldingsblanketter og andet relevant information om uddannelsesejendommen. 

 


Læs beretninger fra tidligere deltagere:

 

Cybercrime

 


 

Islam and Islamism

 


 

Legal and illegal drugs