Historie - Internationalt

Den 12. august 1949 var der en artikel i det britiske tidsskrift POLICE REVIEW under titlen INTERNATIONAL POLICE FRIENDSHIP, hvor forfatteren, som skrev under signaturen AYTTEE, fortalte om den fremgang han havde haft med at etablere brevkontakt med Danmark, Norge, Sverige, Finland og Afrika.

Han foreslog at de nævnte kontakter skulle udbygges i en mere organiseret form, således at man kunne få et bedre udbytte under ferier og samtidig kunne få et godt udbytte af at udveksle arbejdserfaringer.

Herefter skete tingene hurtigt. I tidsskrift nummer 21 i oktober 1949 var der referat fra et møde i Bishopsgate politistation den 14 i samme måned. Mødet der blev holdt var indkaldt af og blev ledet af Commissionær of the City, sir Hugh Turnbull.

Fire måneder senere var der i POLICE REVIEW en udførlig artikel fra sergeant Arthur Troop fra Lincolmshire, som var personen bag signaturen AYTTEE i original artiklen. I denne artikel beskrev han den kontakt han havde fået med næsten hvert land i Europa som følge af artiklen seks måneder tidligere. Foreningen INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION blev faktisk officielt stiftet i England den 1. Januar 1950. Den 17. marts blev der oprettet en lokalforening i Glasgow, og med skotsk effektivitet havde denne forening allerede arrangeret en rejse til Paris i august samme år.

I maj 1950 blev foreningens emblem og motto fremvist. Mottoet var skrevet i esperanto og er SERVO PER AMIKEKO, hvilket betyder TJENE GENNEM VENSKAB.
Efter nogen tid begyndte pionerrejserne at give resultat på kontinentet. I januar 1953, 3 år efter den officielle stiftelse af den britiske sektion, oprettedes en sektion i Holland.
Belgien fulgte efter i februar 1953 og den franske sektion blev stiftet i september samme år.
Den britiske sektion gennemførte et organiseret besøg til Oslo, og det gav resultat, idet sektionen i Norge blev stiftet den 22. April 1954.

Tyskland og Schweiz fulgte efter i foråret 1955 og i september samme år blev den første internationale kongres afholdt. Det skete i Paris. Her blev den internationale lov vedtaget og Arthur Troop blev valgt til foreningens første internationale generalsekretær, og M. André Roche´s fra Frankrig blev valgt som den første internationale præsident.

Medens arbejdet med at udfærdige de internationale regler og principper for en international organisation foregik, blev der flere og flere organiserede besøg og brevkontakter mellem sektionerne.

I 1957 blev Irland og Italien medlemmer, og den britiske sektion havde nået de første 1000 medlemmer, uden at man havde gjort andet end at sprede oplysningerne om foreningen gennem mund til mund metoden.
I 1958 oprettedes den svenske sektion, samme år som den britiske sektion fik sit eget tidsskrift POLICE WOLD.
I 1959 blev Finland og Østrig medlemmer.
Efter at et antal politiaspiranter ved politiskolen i Hong Kong oprettede en sektion i juni 1960, havde foreningen nået Fjernøsten.
Den danske sektion blev oprettet den 19. Februar 1962.
Efterhånden kom der 3 til 4 eller flere nye sektioner hvert år, og lovene siger, at et land kan oprette egen sektion når det har mindst 20 medlemmer.

Mange landes regeringer har set fordelen ved, at der er en organisation som IPA, der giver politifolk mulighed for at udveksle erfaringer om politiarbejdet med hinanden. I Frankrig og Italien styres sekretariatet af polititjenestemænd i arbejdstiden.

Da den tredje internationale kongres blev afholdt i Stuttgart i 1961, betalte den tyske regering en betydelig del af omkostningerne ved arrangementet, samt ydede en stor hjælp med arbejdet i sekretariatet.