Den sociale og kulturelle kommission

Den sociale og kulturelle kommission består af 4 medlemmer og har følgende sammenslutning:

 • Kommissionsformanden
 • Ungdomsturkoordinator
 • 2 medlemmer af den sociale fond

Ansvarsområder:

 • Formandsskabet
 • IPA huse
 • Børne og ungdomsturkoordinatoren


 
Kommissionsformandens opgaver

 • Samle husenes belægningsstatistikker og generalforsamlingsreferater
 • Formidle husenes regnskaber og sende dem til hovedkassereren
 • Arrangere/sørge for afholdelse af det årlige nationale IPA-hus møde
 • Arrangere/deltage i de internationale IPA-hus møder
 • Formidle referater fra det årlige nationale, samt de internationale møder
 • Deltage i Sektionens årlige IPA-hus møde
 • Sektionens IT-gruppe eller lade en anden repræsentere IPA-husene ved disse møder

Nationale husmøder:

 • Udsende invitation til husmødet i god tid før den dato, som blev fastlagt på det foregående møde
 • Invitationen sendes til hvert af IPA-husene.

Invitationen skal indeholde:

 • Mødested, Mødetid og Dagsorden

Dagsorden skal indeholde bl.a.

 • Godkendelse af sidste referat
 • Forslag fra husene
 • Status for husene

Selve husmødet aftales med det hus der står for selve mødet

 • Der sørger for en sekretær til at skrive referat fra mødet
 • Sørger for indkøb til morgenmad og frokost. Omkostninger dækkes af sektionen

 

Børne og ungdomsturkoordinatoren
Ungdomsturkoordinatorens opgaver er at sørge for:

 • Annoncering af ungdomsture (pt. IPA hus Esbjerg, Fyn Rundt og Tjekkietturen) i IPA-nyt nr. 1 hvert år, samt annoncering af turene på IPA’s hjemmeside.
 • Annoncering efter turledere i IPA-nyt.
 • Udvælge turdeltagere til de tre ture, udarbejde budget og regnskab for turene.
 • Indhente tilbud fra busselskaberne, husudlejere, bådudlejere o.a. så betids at, kommissionsformanden, der er ansvarlig for indgåelse af kontrakterne med nævnte firmaer, kan fremlægge disse til godkendelse for HB.
 • Der er udarbejdet en drejebog for hver af de 3 nævnte ungdomsture.

 

 Navn

 Funktion

 Tlf.

Politikreds

Mikkel Ross

Kommissionsformand

72583501

Sydøstjyllands Politi

Johni Müller

Ungdomsrejsekoordinator

50997485

Fyns Politi