International Kommission

Den Internationale Kommission består af 2 medlemmer og har følgende sammensætning:

 • Formand
 • Rejsesekretær
 • Materielforvalter

Ansvarsområder:

 • Rejsesekretær
 • Webshop
 • Hobbysekretær
 • Ungdomsudveksling
 • Ungdomsseminar IYG (International Youth Gathering)
 • IBZ Schloss Gimborn

 

Formand

Kursuscentret IBZ Schloss Gimborn, Ungdomsseminarer, Ungdomsudveksling og Hobbyvirksomhed i IPA´s regi.

 

Rejsesekretær

Rejsesekretærens opgave er at assistere, vejlede, informere og levere materiale til IPA Sektion Danmarks medlemmer i forbindelse med:

 • IPA’s kontaktpersoner i Danmark og udlandet
 • IPA relaterede opholdsmuligheder og øvrige tilbud i Danmark og udlandet
 • IPA’s arrangementer i Danmark og i udlandet – i samarbejde med IPA-NYT
 • Udlevere/videreformidle IPA’s ”Travelform” til medlemmer.

Rejsesekretærens opgave er at assistere, vejlede og informere IPA Sektioner og IPA medlemmer i udlandet med relevante oplysninger:

 • Når der rejses med IPA til Danmark som individuel- eller grupperejsende
 • Om kontaktpersoner og tilbud til rådighed gennem IPA Sektion Danmark
 • Samt gennem løbende vedligeholdelse og udbygning af kontakter i udlandet
 • Assistere Sektionens Web master med vedligeholdelse af Sektionens Internet link-side

Rejsesekretæren har gennem Sektionen e-mail adressen: travel@ipa-dk.dk

Rejsesekretæren deltager i:

 • Sektionens landsmøder
 • Øvrige ad hoc møder efter Kommissionsformandens bestemmelse

 

Materielforvalter

Materielforvalteren står for diverse Merchandises, som kan bestilles via IPA DK. Han står for IPA DK’s Webshop, som han bestyrer for IPA DK. Han skal sammen med formanden løfte Webshoppens niveau og løbende udvikle indholdet af denne.

Materielforvalteren kan nås via IPA DK’s hjemmeside – IPA Shoppen.


Hobbysekretær

Hobbysekretærens opgave er, at formidle kontakt mellem IPA kolleger fra alle lande, således at udenlandske/danske IPA medlemmer med fælles hobby kommer i kontakt med hinanden. Det være sig bytning af effekter inden for ens hobbyområde, udveksling af informationer, korrespondance samt gensidig hjælp.

 • Henvendelser kommer fra tillidsfolk i IPA, Rigspolitichefembedet, Dansk Politi, Justitsministeriet, ambassader og ved breve og e-mail.
 • I øjeblikket er der kontakt fra flere danske kolleger i kartoteket, som ønsker kontakt med udenlandsk kollega med fælles hobby.
 • Når der modtages en henvendelse, bliver den sendt til et dansk IPA-medlem eller anmodningen bringes i førstkommende nr. af IPA nyt.
 • Hvis anmodningen f.eks. kun er om politimærker og ikke bytning, sendes de af hobbysekretæren selv.
 • Der sendes svar til udenlandske samlere om, at pgl. anmodning vil blive bragt i næste nr. af IPA-NYT.
 • De pågældendes adresser bliver ikke bragt i IPA-NYT, idet hobbysekretæren har nogenlunde styr på, hvilke henvendelser der bliver "”afsat"”.
 • Hvis der ikke kommer en henvendelse på en udenlandsk anmodning efter at den har været bragt i IPA-NYT, bliver anmodningen bragt igen i det næste nr. af IPA-NYT.
 • Hvis dette stadig ikke giver resultat, sender hobbysekretæren selv det ønskede, hvis der er mulighed herfor.
 • Ting som hobbysekretæren ikke selv sender, er større ting, som f.eks. politikasketter, idet portoen efterhånden er steget så meget, at det vil være en meget stor udgift for IPA.

 

 

 

 

 Navn

 Funktion

 Tlf.

Politikreds

Flemming Krog-Meyer

Kommissionsformand

25426240

Midt- og Vestsjællands Politi

Finn Månsson

Rejsesekretær

43861448

Københavns Vestegns Politi

Flemming Krog-Meyer

Webshoppen

Hjemmesiden

Midt- og Vestsjællands politi