Den Professionelle kommision

Medlemmer:

Den professionelle kommission består af 4 medlemmer og har følgende sammensætning:

 • Formand for den professionelle kommision
 • 1 kommissionsmedlem
 • 1 arkivar
 • 1 it-koordinator
 • 1 editor


Ansvarsområder:

 • Formandskabet for kommisionen
 • Arkivar
 • IT-koordinator
 • Kommissionsmedlemmer
 • Lovudvalget
 • IPA-nyt

 

Formanden

Formanden for Den Professionelle Kommission har ansvaret for, arkivaren, hjemmesiden, Ipa Nyt, Kommunikation i IPA Danmark samt Lovudvalget. Han er endvidere referent til IPA møderne.

Det er derfor også formandens ansvar, at sørge for en løbende udvikling i Kommissionen. De ting, der arbejdes med p.t. er følgende:

 • Digitalisering af vores arkiv og løbende digital arkivering.
 • På sidste Landsmøde blev nedsat en kommunikationsarbejdsgruppe, og der påstår p.t. et arbejde med at klarlægge hvordan vores fremtidige interne kommunikation skal foregår. Der drøftes herunder brug af: hjemmeside, IPA Nyt, Facebook, mail og evt. en IPA App. Dette arbejde er en løbende opgave og skulle gerne munde ud i en klar kommunikations strategi.
 • Lovudvalget arbejder løbende med justering af lovene. Det er også Lovudvalget som tager stilling til sager vedr. medlemsforhold (hvem kan blive medlem og hvem kan ikke). Aktuelle opgaver af organitorisk art, som bliver behandlet efter anmodning fra Forretnings Udvalget. Slutteligt er det Lovudvalget som ajourfører IPA HÅNDBOGEN, som jo er et vigtigt redskab for alle IPA repræsentanter.

 

Arkivar
Skal arkivere og opbevare IPA relateret materiale. Besvare stillede spørgsmål.
 
IT-koordinator
Er Webmaster og ansvarlig for IT undtaget e-mail. Skal vedligeholde hjemmesiden.
 
Kommissionsmedlemmer

Udarbejdelse og godkendelse af love- og gældende bestemmelser, håndbog m.v., samt andet arbejde efter anvisning og under ansvar af kommisionsformanden.

 

 

 Navn

 Funktion

 Tlf.

Politikreds

Bent Balthzer Sørensen

Kommisionsformand

22349791

 København

Kim Frøkjær

Redaktør IPA nyt

21817172

Nordsjælland

Per Reichgrüber

Arkivar

40939207

Rigsarkivet

Erling Kjær

Casper Kiilerich

Webmaster

Ass. Webmaster

40857268

61758803

Nordsjælland 

Syd- og Sønderjylland

Bent Frandsen

-----------

Niels Erik Krarup Nielsen

------------

Peter Flannum Skriver Larsen

------------

Arne Holdensen

Lovudvalget

25601474

----------

25583211

----------

 

28775336

 

-----------

28436572

 

Syd- og Sønderjylland

--------------

Østjylland

--------------

 

Sydsjælland og Lolland Falster

------------------

Sydsjælland og Lolland Falster