Generalsekretæren

Niels Henrik Bak

Jeg er politikommissær ved Rigspolitiets Nationale Udlændinge Center (NUC), hvor jeg arbejder som leder af grænsekontrolsektionen. Dette betyder at jeg arbejder sammen med alle politikredsene om at få et nationalt overblik på dette arbejdsområde. Mit arbejde er også meget internationalt idet jeg har masser af kontakter rundt i specielt Europa, og jeg deltager i internationale politi møder rundt omkring i Europa ca. 10 gange om året.  
Jeg blev ansat i politiet i 1986, og har selvfølgelig været medlem af IPA siden da. Dengang blev man jo i den først uge i politiet bedt om at skrive under på en indmeldelsesblanket……. Det har heldigvis ændret sig – så det nu er de der har interesse i IPA der søger ind i IPA, og ikke noget man nærmest bliver presset ind i. Jeg har deltaget aktivt i IPA siden 1988, og har siden 1991 haft diverse tillidsposter i IPA, såsom lokalforeningsformand i IPA Helsingør, Region 6 formand, 1. vicepræsident og nu generalsekretær.  
Jeg vil arbejde for at IPA Danmark bliver endnu mere integreret i Dansk Politi, og arbejde for at IPA kredsene i Danmark fortsat er de bærende kræfter i IPA sammen med lokalforeningerne. 
Jeg ønsker en så åben kommunikation mellem medlemmerne i IPA og de valgte i hovedbestyrelsen som overhovedet muligt, hvorfor jeg ser frem til at modtage masser af mail fra jer alle om mulige forbedringer, ændringer, ris og ros der skal til for at vi fortsat kan have et godt IPA samarbejde i Danmark. 

SERVO PER AMIKECKO - TJENE GENNEM VENSKAB