Om IPA

Sektionens love.

IPA er en uafhængig institution startet af medlemmer af politiet.

IPA er verdens største politiorganisation med ca. 360.000 medlemmer i 64 nationer over hele verden. Danmark har ca. 9700 medlemmer. International Police Association blev startet i 1950 i England, af Arthur Troop, der var politimand.
Dette er enten sket gennem aktiv tjeneste eller pensionerede politikolleger og uden skelen til rang, køn, race, farve eller religion.

IPA’s formål er:
At bringe IPA medlemmer fra de tilsluttede lande i venskabelig kontakt med hinanden gennem brevveksling, ferieudveksling, familiekontakt og internationale sammenkomster m.m.

At udvikle kammeratskabet og samhørigheden mellem alle, der har deres arbejde i politiet, eller er pensionerede fra dette – såvel på det internationale som på det nationale område.

At højne politiets anseelse ved social – kulturel – og oplysende virksomhed.

Medlemskab:
Som medlem af foreningen optages efter ansøgning alle tjenestegørende og pensionerede polititjenestemænd, samt andre fastansatte i politiet med mindst 3 måneders anciennitet.
Alle medlemmer modtager et medlemsbevis og foreningsemblem samt efter ønske sektionslovene.

IPA bygger på venskab mellem medlemmerne gennem mottoet: Servo Per Amikeco, der betyder ”tjene gennem venskab”. Formålet med IPA er som tidligere nævnt, at du har mulighed for kontakt med kolleger over hele verden, og dine sprogkundskaber kan dermed genopfriskes og udvikles.

IPA Sektion Danmark har tilbud, hvor du kan holde billig ferie i ind- og udland, ved at benytte IPA-Husene, der findes overalt i Europa og i flere andre lande. Danmark har 3 IPA-Huse, der kan lejes for et meget rimeligt beløb. Der er også mulighed for boligbytning. Der arrangeres større fællesrejser til spændende rejsemål. Lokalforeningerne står for arrangementer af forskellig art, hvor der også er mulighed for privat indkvartering, hvilket er med til at skabe venskaber.

Rejsesekretæren hjælper gerne med yderligere oplysninger.

IPA har forpagtet et rigtigt middelalderslot beliggende ca. 50 km øst for Køln i Tyskland. slottet, der hedder ” IBZ-SCHLOSS GIMBORN”, er beliggende i et pragtfuldt naturområde.
På slottet afholdes der hele året seminarer med mange politirelevante emner, ligesom sektionen afholder tysk-kursus med de øvrige skandinaviske lande.
Sektionen yder et betragteligt tilskud til disse ophold.

Hobbysekretæren er behjælpelig med at skabe kontakt til alle, der er interesseret i bytning af politieffekter fx foto – hunde – og radiointeresserede m.m. eller pennevenner.

Materielforvalteren sælger mange ting med IPA-logo, som kan bruges til gaver m.m.

Dine børn kan også få glæde af IPA Sektion Danmark arrangerer lejrskoler for de 9-12 årige i et IPA-Hus, skonnertsejlads for de 13-16 årige i det sydfynske øhav, aktivitetstur til Tjekkiet for de 15-17 årige og seminar på Gimborn for de 18-27 årige. Dette seminar på Gimborn er også for unge politifolk.

Som medlem får du 4 gange om året bladet IPA-Nyt, hvori medlemmerne fortæller om rejser, oplevelser, arrangementer og meget andet. Endvidere får du et IPA-medlemskort, der i utallige tilfælde har medvirket til venskabelig og kollegiale håndsrækninger i udlandet i uforudsete situationer.

For et beskedent kontingent kan du altså få del i ovennævnte og meget mere, men det er op til dig selv. Mulighederne er næsten ubegrænsede, og venskab kan ikke gøres op i penge.

BEMÆRK:

Nu har du mulighed for at fravælge IPA-NYT i papirudgaven, således du skal læse den på hjemmesiden.

Du skal logge ind og på Min side står der en vejledning om, hvorledes du skal gøre.

HUSK at ajourføre din email, så du kan modtage en mail, når bladet ligger klar på hjemmesiden.

**************************************

Nye politifolk under uddannelse er kontingentfri i IPA-Danmark.

**********************

Generalforsamlign IPA-Arresøhus 2019 - se under IPA-Huse - Arresøhus beskrivelse.

**********************

Invitation til Familiedag 2019 i Arresøhus - se under IPA-huse - Arresøhus beskrivelse.

***********************************

Har du lyst til en venskabsuge i udlandet, så kik under IPA-International.

Kræver login

*********************

Young Police Seminar 2019

YPOS 2019 er i støbeskeen.

YPOS 2019 bliver holdt i Skotland med alt, hvad det står for.

Se mere her:

Young Police Seminar for 2019 

**********************

Skal du holde fest eller lignende, så husk der er mugligheder i IPA-husene 

 

IPA-Arresøhus

**

Hjerting/Esbjerg

**

BEMÆRK:

Atriumgården er solgt.

Der kan ikke laves flere lejemål.

Allerede indgåede lejemål effektueres.

 

 

 

På Nordisk møde i 2017 blev der af de deltagne lande udarbejdet et Statement.

Se det her:

Statement NBM 2017

 

 

 

 

 

KONTAKT:

IPA Sektion Danmark

Caroline Mathildes Vej 3

3150 Hellebæk

CVR 33334117

Kontakt os